ENG I RUS I BG
index-6 logo

Линии и машини за Ултра чисто пълнене и пакетиране за хранителна, питейна, козметична и химическа промишленост

11.05.2011

О Б Я В А за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 Операция BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” ИНДЕКС-6 ООД обявява процедура за определяне на изпълнител – Открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Универсален голямогабаритен фрезови център с цифрово-програмно управление”

Свалете документа от тук: