ENG I RUS I BG
index-6 logo

Линии и машини за Ултра чисто пълнене и пакетиране за хранителна, питейна, козметична и химическа промишленост

19.11.2012

Информация за сключен договор с доставчик по проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Фрезов обработващ център с CNC управление, Хидравличен абкант с CNC управление и струг с CNC управление по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13-0267-0001

Информация_за_сключен_договор.pdf