ENG I RUS I BG
index-6 logo

Линии и машини за Ултра чисто пълнене и пакетиране за хранителна, питейна, козметична и химическа промишленост

5.01.2017

ИНДЕКС-6 продължава своето членство в EHEDG

ИНДЕКС-6 продължава своето членство в Европейската инжинерингова организация по Хигиена (The European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)). Основната цел на EHEDG е насърчаването на безопасни храни чрез подобряване на хигиенно инженерство и дизайн във всички аспекти на производството на храни.

EHEDG активно подкрепя европейското законодателство, което изисква обработка, преработка, приготвяне и опаковане на хранителни продукти да се извършва хигиенично и чрез използване на хигиенични машини и в хигиенични помещения в съответствие с директивата за хигиената на храните, директивата за машини и директивата за материали за контакт с храни (Директива на ЕО 2006/42 / ЕО за машини, EN 1672-2 и EN ISO 14159 за хигиенните изисквания за проектиране на машини).