ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

Инсталиране и пуск


Правилната инсталация на оборудването е сложен процес, който започва с подробен обмен на информация между клиента и нашите специалисти. Изяснени са ограниченията на помещенията, изискванията към пода, вентилацията, влажността и чистотата на въздуха и водата (твърдостта на водата). Линията е проектирана с идеята за лесна експлоатация и поддръжка, като се прилагат подходящи буфериращи системи, за да се предотврати нежеланото спиране на линията от натрупване на контейнери по хода на линията. Договарят се инсталационни схеми за електричество, сгъстен въздух, пара и др. Винаги сме сигурни, че клиентът е добре информиран за своите отговорности и че е подготвен за нашите специалисти, когато пристигнат в завода му за монтаж на съоръженията. Това ни позволява да извършим бързо и правилно инсталиране на оборудването.

Преди изпращането на оборудване на нашите клиенти, специалистите на INDEX-6® извършват калибриране и тестване с образци от оригиналните контейнери, капачки, етикети, кутии и също реален продукт, когато е необходимо. След като всеки параметър е проверен и настроен, оборудването е одобрено за износ от INDEX-6®.
Ето защо нашите сервизни инженери пристигат в завода на клиента за пускане в експлоатация на оборудване, което вече е калибрирано, за да работи в една и съща конфигурация със същия продукт и контейнери. В зависимост от вида на вашето съоръжение (оборудване) обучението на персонала продължава за определен период от време при реални производствени условия. Ръководствата за употреба и поддръжка са предоставени на различни езици.


installation startup


Схема на инсталация за пълна линия за пълнене:

Обслужване


Нашият сервизен екип

Ще получите съвет и подкрепа от нашия сервизен екип преди, по време и след инсталирането и пускането в експлоатация на оборудването. Нашите механици и електроинженери могат да отстранят проблемите в най-кратки срокове, за да ви помогнат да избегнете или намалите скъпи прекъсвания.
Ние също така предоставяме допълнителни услуги като инспекция, основен ремонт, планирана поддръжка и обучение на персонала или в нашия завод или на място във вашето призводство.

24-часова поддръжка
Можете да се обадите на нашите служители денонощно в случай на технически смущения. Тел. No. is +359 887479988
В работни дни от 8.00 до 18.00 GMT + 2 можете да наберете +359 32 60 15 60Резервни части

Ние съхраняваме подробни файлове за цялото оборудване, което доставяме за минимум 10 години след годината на производство. Нашата специално организирана логистична и производствена система за резервни части ни дава възможност да доставим резервните части, от които се нуждаете веднага или в рамките на няколко дни.
Въз основа на нашия опит при поискване можем да предоставим препоръчителен набор от необходими части, обект на износване, или други, които може да са необходими след определен период от време, специално за вашето оборудване.

Дистанционна диагностика
Много от нашите машини могат да бъдат оборудвани с Ethernet или модем за дистанционна диагностика и отстраняване на проблеми.

Следпродажбено обслужване


Следпродажбените услуги, поддръжката и техническата помощ са един адекватен отговор на нуждите на нашите клиенти, които винаги са били в центъра на нашето внимание. Техният успех е и нашият успех. Разработваме оборудване, снабдено с резервни части за носене и критични компоненти, за да сме сигурни, че тя работи ефективно и надеждно, че е добре поддържана и допринася за напредъка, стабилността и повишаването на производителността на всеки клиент. Координираните продукти и решения ви дават съвременна, ефективна и професионална система за продажба и монтаж на оборудване за различни продукти. Ние винаги се отнасяме към всички запитвания и въпроси с необходимата бързина, за да можем да предложим най-добрите експертни решения и помощ. Нашият екип е на ваше разположение, използвайки своя опит, натрупан през годините, създавайки оптимални решения за различни бизнес направления и различни продукти. Ние знаем, че Вашата продукция не може да чака и ние сме предоставили помощ близо до Вас благодарение на нашите представители в много страни.

after sales