ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

"Люти" достижения


26.03.2018

Index-6® реализира линия за пълнене и пакетиране на Чили сосове в специална опаковка с апликатор, покрит със защитно фолио (sleeve частичен етикет) в далечен Виетнам за доказан производител. Линията се състои от ориентатор за бутилки, вакуумен транспортьор за празните бутилки, обемен блок за пълнене и затваряне с две затварящи колони, линеен стерилизатор на капачките на напълнените бутилки, етикетираща машина и слийв машина за термосвиваем защитен етикет на гърловината. Блокът за пълнене на сосовете е новият Dose 48 RPCC 24/6/6 - хигиеничен високопроизводителен роторен блок (12000 бутилки/ч) с обемно коректно пълнене за вискозни храни (сосове и др.) с 24 активни пълнещи дюзи, пригодени за спецификата на тези продукти. Камерата за пълнене и затваряне е обща, но подчинена на хигиенните стандарти на Index-6® за чисто пълнене и затваряне с отговорно отношение към хранителния продукт. Затварянето се осъществява посредством две роторни затварящи колони съответно за: а/ „сейфти“ набивна вътрешна капачка; и б/ винтова капачка с апликатор за сосове. Всички движещи се механизми са кинематично свързани и се задвижват от един мотор-редуктор за опростена експлоатация и поддръжка, но с акуратен мениджмънт на пълнещата фаза във всеки момент.