ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

Новото Доказано ЧИСТО попълнение в редиците на мултиблоковете


4.06.2018

Новото Доказано ЧИСТО попълнение в редиците на мултиблоковете за млечни напитки

Висока хигиена при пълнене на свежи млека и млечни напитки е водещата концепция в конструирането на мултиблоковете в Индекс-6, приложима и за други микробиологично чувствителни напитки. Пазарния сегмент изисква и натурален вкус с все по-дълъг срок на съхранение в търговската мрежа. А производителите търсят все по гъвкаво оборудване в посока бутилки (PET) с възможност за различни обеми и форми.
Спрямо досегашните блокове новият AssetClean има редица предимства и е подчинен на изискванията VDMA* IV клас. Освен стилният и изчистен дизайн блокът се отличава и с доста технологични новости. Внедрени са Нови пълнещи клапани с двоен контур и автоматично превключване и затваряне в режим миене (автоматично миене с фалшбутилки). За пръв път пълнещите клапани са изнесени извън буферния танк, което е необходимо условие за малък буферен съд (танк) за продукта, и това позволява по лесното поддържане на стерилна среда и по пълноценно измиване. Сведени до минимум са загубите на продукт при завършване на пълненето или неговата смяна. Нова е и системата за подаване на млечния продукт, интегрирана със система за термична стерилизация (с прегрята пара) на целия продуктов тракт, включително и пълнещите клапани. Нова, много по ефективна Система за SOP санитаризация. Приложена е и нова Система за термична стерилизация на филтрите за стерилен въздух. Засилваме контрола над средата, който понякога се подценява от производителите. Аналогова система за ниво регулиране на продукта в буферния съд на машината за постоянно ниво, без ударни допълвания, без разпенване – важна предпоставка за прецизно дозиране. Аналогова система за управление над налягането на стерилния въздух над продукта в буферния съд. Запорна арматура на изходящите тръбопроводи за миещи разтвори.
*VDMА - (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Mechanical Engineering Industry Association) Със своите над 3200 члена, VDMA е най-голямата организация на инженерите в Европа. www.vdma.org