ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

Зелена стъпка за производството – Енергия от Слънцето  


24.02.2023

Индекс-6 предприе „зелена“ стратегия за осигуряване на чиста енергия за собствени производствени цели и да подпомогне устойчивото развитие на бизнеса. На покривите на фабриките изгради собствена фотоволтаична централа с мощност 700 кW и така подсигури над 50% от продукцията да се произвежда със зелена енергия от Слънцето. Зелената енергия от слънчеви батерии е една от най-иновативните технологии за производство на чиста и екологична енергия в наши дни.

Превключването на бизнеса на слънчева енергия е голяма стъпка в зеленото мислене за защита на природата и изчерпващите се невъзобновяеми земни източници в посока постигане на въглеродна неутралност. Превърнахме пасива на нашите производствени покриви в актив. Енергийните разходи са ключово перо във формиране на себестойността на производството и тяхното оптимизиране и управление като важна част за постигане на по-добра ефективност.