ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

Поредната автоматична линия за пълнене, затваряне и етикетиране на шампоани и битова химия


Януари 2010

ИНДЕКС-6® завърши производството и достави поредната автоматична линия за пълнене, затваряне и етикетиране на шампоани и битова химия, с напълно модернизиран дизайн.
Линията включва нашата най-нова флоуметрична пълнеща машина с 10 пълнещи глави, модел IND-Dose 43 F-10. Пълнещият процес позволява точно програмиране на движението на потапащите се дюзи в зависимост от размера и формата на съдовете и параметрите на продукта чрез прецизен сервоконтролер. Това дава възможност за постигане на високи скорости на пълнене дори и при пенливи продукти. Машината е оборудвана с буферен продуктов резервоар под налягане, което може да се настройва спрямо гъстотата на продукта. В резултат дебита на продукт е постоянен, което спомага за високата точност на дозиране.
Линията продължава с роторна затваряща машина модел IND-Close 22 RC-3 предназначена за затваряне с винтови, както и с набивни пластмасови капачки, и завършва с линейна етикетираща машина способна да залепва един или два етикета на цилиндрични, плоски и овални съдове, модел IND-Lab 32 Combi.