ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

Няколко мултиблока, решени в нов еволюционен дизайн


Ноември 2010

Няколко мултиблока, решени в нов еволюционен дизайн вече са в експлоатация при наши клиенти. Изчистената конструкция, защитните стъкла и свободно стоящите ограждения не само подобряват вида, но внасят и важни технологични предимства - свеждат до минимум критичните зони на нехигиеничен застой и много по-лесна адаптация за автоматично миене.
Подобрена е и прецизността на дозиране на продукта от 0,3 до 0,1 грам в границите от 0,2 до 3,0 литра.