ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА


11.05.2011

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 Операция BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” ИНДЕКС-6 ООД обявява процедура за определяне на изпълнител – Открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Универсален голямогабаритен фрезови център с цифрово-програмно управление”

Свалете документа от тук: