ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

Ultra Clean - kлючова дума за ВОДА


05.11.2011

Ultra Clean - kлючова дума за ВОДА.
ИНДЕКС-6® представя възможностите за ултра чисто пълнене на питейни води в компактни и цялостни решения с включени всички необходими машини и инсталации за постигане на висока хигиена, което налага нашите линии при бутилиране дори и на води за деца, с което предизвиква силен интерес на новите пазари. По-подробно може да се запознаете в новото издание на брошурата: Water filling systems - http://index-6.com/bg/catalogs.php