ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

Да бъдеш отговорно "Зелен"


01.04.2013

ИНДЕКС-6® е силно обвързан с внедрените от години международно сертификационни стандарти. Интегрирани са Система за управление на качеството и Системи за управление на околната среда и на здравословните и безопасни условия на труд, които освен редовно сертифицирани и одитирани регулярно са прието като отговорна човешка мисия на екипа.

Стандартите на ISO от серията 14000 изискват “ефективна система за управление на околната среда”, с която фирмата е корпоративно отговорна в качеството си на производител на пакетираща техника пред човешкото общество за контролирано разделно събиране на всички отпадъци, рециклиране на част от тях и предаването им на оторизираните за целта институции. Упражняваме строг контрол на всички нива, демонстрираме осъзната отговорност към околната среда в свят, които все повече е подложен на замърсяване и ние сочим нашата "зелена" следа.

ИНДЕКС-6® е не само "зелен" в своето отношение към света в който живеем, но е и своеобразен "индекс" за корпоративна отговорност не само в България.