ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

B_ifill - Новият синхроблок


4.10.2016

B_ifill - Новият синхроблок с раздуване, пълнене и затваряне на ИНДЕКС-6 е вече факт!

Първият роторен синхроблок с директното подаване на бутилки от раздувен модул към пълнещия блок е разработен в посока обединяване в компактно решение процесите на раздуване, пълнене и затваряне без загуби на пространство, енергия и време, редукция на форматни части и увеличаване хигиената. Интегрирана система за автоматизиран контрол на процесите на трансфер и синхронизация, пълнене и затваряне чрез дуална операционна система. Комплекта дозиращи клапани се подчинява на индивидуален контрол на всеки един клапан във всеки един момент в процеса на дозиране.

B_ifill оперира в чиста среда с водене по гърло за по-голяма ефективност и висока хигиена. Редуцирани са гъвкавите връзки в продуктовия тракт, комплектация за автоматична санитаризация на работната камера в пълнещата част. Pick & Place устройството на затварящата колона е подсигурено от елеватор-ориентатор за захранване с ориентирани капачки, комплектовано и с чекинг системи за качествената работа на затварянето.

B_ifill е с възможности да пълни различни хранителни течности (вода, млечни напитки, сокове, олио, кетчупи и ред други продукти) при различни степени на хигиена и продуктивност, както и с набор от видове бутилки (контейнери).

Повече подробности около синхроблока може да получите от нашия търговски отдел.