ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

Index-6® продължава да бъде член на EHEDG.


5.01.2017

Index-6® продължава да бъде член на Европейската група по хигиена и проектиране (EHEDG). Основната цел на EHEDG е насърчаването на безопасни храни чрез подобряване на хигиенното инженерство и дизайн във всички аспекти на производството на храни.
EHEDG активно подкрепя европейското законодателство, което изисква преработката и опаковането на храни да се извършва хигиенно, като се използват хигиенни машини и хигиенни помещения съгласно директивата за хигиената на храните, директивата за машините и директивата относно материалите за контакт с храни (виж Директива на ЕС 2006/42) / ЕО за машините, EN 1672-2 и EN ISO 14159 относно хигиенните изисквания за проектиране на машини).