ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

EHEDG - Регионална секция България


12.03.2018

На 04.09.2017 г. в гр. Пловдив бе официално създадена българската секция на EHEDG (Европейска хигиенна инженерна и дизайнерска група) с участието на INDEX-6, DONIDO MI и Университета по хранителни технологии-Пловдив.

EHEDG е основана през 1989 г. като консорциум с нестопанска цел от производители на машини и оборудване, производители на храни, научни организации и университети, както и публични органи за контрол на безопасността на храните.

Цялата дейност на организацията е насочена към поддържане на чистата храна и напитки чрез подобряване на хигиенното инженерство и дизайн във всички аспекти на тяхното производство. Организацията активно подкрепя европейското законодателство, което изисква доставянето, приготвянето, преработката, пълненето и опаковането на храни да бъдат извършвани високо хигиенични, в хигиенни помещения, съгласно Директива 2006/42 / ЕС за машините, EN 1672- 2 и EN ISO 14159 относно хигиенните изисквания за проектиране на машини. Както производителите на машини и оборудване, така и производителите на храни, които го прилагат, са отговорни за прилагането на тези правила и EHEDG, като орган, посветен на хигиенното инженерство и проектиране, участва в предоставянето на указания за основните стандарти за хигиенно проектиране в съответствие с международното и националното законодателство.

Членове на новата регионална секция, участвали в неговата церемония по откриването, са господата: Петър Спасов - инженер и директор на ИНДЕКС-6, Димитър Спасов - инженер и главен оперативен директор на ИНДЕКС-6, Йордан Вълчев - инженер и главен изпълнителен директор на ДОНИДО МИ, Радослав Валчев - търговски директор на ДОНИДО МИ и Д-р Ненко Ненов - доктор по индустриален инженеринг. Петър Спасов бе избран за президент на регионалната секция.

На 19-ти и 20-ти октомври в Амстердам, Холандия се проведе годишната пленарна среща на всички членове на EHEDG и българската кандидатура беше обявена за първи път и новата регионална секция, представена от г-н Ненов, беше официално приветствана в международната организация.

На следващото местно заседание на регионалната секция в Пловдив в края на 2017 г. бяха обсъдени най-важните въпроси, свързани с необходимостта от разработване на хигиенно проектиране в сегмента на българското машиностроене, обслужващо нуждите на производството на храни. Д-р Ненов сподели ключови моменти и факти от срещата в Амстердам, представи актуална информация за дейностите на различните регионални секции в Европа и представи годишния дневник на организацията за 2017/2018 г. с най-новите етапи в хигиенния дизайн и много полезна информация от EHEDG мрежата от експерти и постиженията на различните работни групи в областта на хигиенното инженерство.

Участниците идентифицираха основните насоки в работата на българската секция за популяризиране целите на организацията и привличане на нови членове. Очертаха се и полетата на работа в работните групи: за Index-6® е полето на Ултра чисто пълнене на течни и вискозни хранителни продукти; за DONIDO MI в областта на преработката на чисти млечни продукти и Университета за хранителни технологии в областта на научните изследвания и подкрепа в различни аспекти на валидирането на хигиенния клас на продуктите, обработвани от преработката и оборудването към търговската мрежа.

Беше обсъдено и участието в сесията EHEDG „Хигиенно проектиране” на 21 март 2018 г. по време на изложението Anuga FoodTec в Кьолн, Германия.

В изпълнение на тези цели регионалната секция има за задача да предоставя информация за дейностите на международната организация, нейните приоритети, цели, стандарти и, разбира се, възможностите, които EHEDG предлага на представителите на местните производители на храни.

Първата подобна инициатива ще се проведе в сградата на УХТ Пловдив на 13.04.2018 година от 13:00 часа, където ще бъдат поканени да участват различни представители на машиностроителни компании, хранителни, фармацевтични компании и университети.

 

https://ehedg.mk/news-events/details/news/detail/News/welcome-to-ehedg-bulgaria/