ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

Информация за сключен договор с доставчик


19.11.2012

Информация за сключен договор с доставчик по проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Фрезов обработващ център с CNC управление, Хидравличен абкант с CNC управление и струг с CNC управление по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13-0267-0001

Информация_за_сключен_договор.pdf